Home News Calendar Working Groups Documents and Reports Networks
Networks in Norway
Navn og adresser i kulturminnevernet

Riksantikvaren
Dronningens gt. 13
Postboks 8196 Dep
0034 Oslo
Tel: 22 94 04 00
Fax: 22 94 04 04
E-post: riksantikvaren@ra.no
http://www.ra.no

Fylkeskommuner

Østfold fylkeskommune
Regionalavdelingen
Kulturminneseksjonen
Oscar Pedersens vei 39
Postboks 220
1702 Sarpsborg
Tel: 69 11 73 27
Fax: 69 11 70 62

Akershus fylkeskommune
Fylkeskultursjefen
Kulturvernseksjonen.
Schweigaards gt. 4
0185 Oslo
Tel: 22 05 54 60
Fax: 22 05 54 34

Oslo kommune - Byantikvaren i Oslo
Maridalsvn. 3
0178 Oslo
Postboks 2094
Grünerløkka
0505 Oslo
Tel: 22 20 85 80
Fax: 22 20 85 82
E-post: postmottak@bya.oslo.kommune.no

Hedmark fylkeskommune
Forvaltning
Kulturminnevern
Parkgt. 64
2325 Hamar
Tel: 62 54 44 30
Fax: 62 54 44 88
E-post: hedmark@hedmark-f.kommune.no

Oppland fylkeskommune
Regionale tjenester og utvikling
Kulturseksjonen
Kirkegt. 76
2626 Lillehammer
Tel: 61 28 93 70
Fax: 61 28 94 91
E-post: postmottak@oppland-f.kommune.no

Buskerud fylkeskommune
Kulturavdelingen
Fylkeshuset
3020 Drammen
Tel: 32 80 85 00
Fax: 32 80 86 72
(har ikke sentral e-post-adresse)

Vestfold fylkeskommune
Planavdelingen
Svend Foyns gt. 9
3126 Tønsberg
Tel: 33 34 40 00
Fax: 33 31 59 05
E-post: firmapost@vestfold-f.kommune.no

Telemark fylkeskommune
Kulturseksjonen
Fylkeshuset
Fylkesbakken 6
3706 Skien
Tel: 35 58 42 72
Fax: 35 52 01 54
(har ikke sentral e-post-adresse)

Aust-Agder fylkeskommune
Regionalavdelingen
kulturseksjonen
Serviceboks 606
4809 Arendal
Tel: 37 01 73 55
Fax: 37 01 73 65
(har ikke sentral e-post-adresse)

Vest-Agder fylkeskommune
Fylkeskonservatoren
Kulturminnevernseksjonen
Vestre Strandgate 23
Postboks 770
4601 Kristiansand
Tel: 38 07 45 00
Fax: 38 07 45 04
(har ikke sentral e-post-adresse)

Rogaland fylkeskommune
Etat for regionalutvikling
Kulturavdelinga
Peder Klowsgt. 27
Postboks 798
4001 Stavanger
Tel: 51 51 68 70
Fax: 51 51 66 74
E-post: kultur@rogaland-f.kommune.no

Hordaland fylkeskommune
Avdeling for regional utvikling
Kulturseksjonen
Lars Hillesgt. 22
5020 Bergen
Tel: 55 23 90 00
Fax: 55 23 91 99
E-post: hfk@hordaland-f.kommune.no

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Kulturavdelinga
utviklingsseksjonen
Prestebøen 8
Postboks 173
6801 Førde
Tel: 57 82 50 00
Fax: 57 82 50 01
E-post: postmottak.sentraladm@sf-f.kommune.no

Møre og Romsdal fylkeskommune
Kulturavdelinga
Fylkeshuset
6404 Molde
Tel: 71 25 80 00 (sentralbord)
71 95 88 33 (Kulturavd.)
Fax: 71 25 88 37
E-post: kultur@mr-fylke.org

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Divisjon Næring
Samferdsel og Kultur
Kulturavdelingen
Fylkeshuset
Postuttak
7004 Trondheim
Tel: 73 86 60 00
Fax: 73 86 60 46
(har ikke sentral e-post-adresse)

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Regional utviklingsavdeling
Fylkets hus
Seilmakergt. 2
7735 Steinkjer
Tel: 74 11 10 00
Fax: 74 11 10 51
E-post: postmottak.rua@nord-trondelag-f.kommune.no

Nordland fylkeskommune
Kulturavdelingen
Fylkeshuset
Prinsensgt. 100
8048 Bodø
Tel: 75 53 12 23
Fax: 75 53 12 50
E-post: nordland.fylkeskommune@nordland-f.kommune.no

Troms fylkeskommune
Kulturvernavdelingen
9296 Tromsø
Tel: 77 62 30 00
Fax: 77 62 33 67
E-post: troms@troms-f.kommune.no

Finnmark fylkeskommune
Kulturetaten
Fylkeshuset
Henry Karlsens plass 1
9815 Vadsø
Tel: 78 96 20 00
Fax: 78 96 23 70
E-post: postmottak@finnmark-f.kommune.no
E-post: kulturvern@finnmark-f.kommune.no

Sametinget, miljø- og kulturvernavdelinga

Sametinget
miljø- og kulturvernavdelinga
Postboks 103
9820 Varangerbotn
Tel: 78 95 91 80
Fax: 78 95 91 75
E-post: samediggi@samediggi.no

Sametinget
miljø- og kulturvernavdelinga
Finnmark
Postboks 103
9820 Varangerbotn
Tel: 78 95 91 80
Fax: 78 95 91 75
E-post: samediggi@samediggi.no

Sametinget
miljø- og kulturvernavdelinga
Troms
Polarmiljøsenteret
9296 Tromsø
Tel: 77 75 01 35
Fax: 77 75 01 36
E-post: samediggi@samediggi.no

Sametinget
miljø- og kulturvernavdelinga
Nordre Nordland
8270 Drag
Tel: 75 77 56 81
Fax: 75 77 38 77
E-post: samediggi@samediggi.no

Sametinget
miljø- og kulturvernavdelinga
Snåsa
7760 Snåsa
Tel: 74 15 16 77
Fax: 74 15 16 06
E-post: samediggi@samediggi.no

Sysselmannen på Svalbard
9171 Longyearbyen
Tel: 79 02 43 00
Fax: 79 02 11 66

Riksantikvarens distriktskontorer

Riksantikvaren Distriktskontor Øst
Bispegt. 16
0191 Oslo
Tel 22 57 02 20
Fax 22 67 74 88

Riksantikvaren Distriktskontor Syd
Nedre Langgate 30 D
Postboks 570 Sentrum
3101 Tønsberg
Tel. 33 31 92 30
Fax 33 31 61 86

Riksantikvaren Distriktskontor Vest
Bryggens museum
Dreggsalmenningen 3
5003 Bergen
Tel. 55 36 96 90
Fax 55 23 05 19

Riksantikvaren Distriktskontor Nord
Kjøpmannsgata 25
7013 Trondheim
Tel. 73 59 22 42
Fax 73 59 21 10

De arkeologiske museene

Universitetenes kulturhistoriske museer

Universitetet i Oslo
Universitetets kulturhistoriske museer
Postboks 6762
St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse: Frederiksgt. 2
Tel: 22 85 19 00
Fax: 22 85 99 20
fornminneavd.:
Tel: 22 85 19 22
Fax 22 85 19 38
E-post: fornminne-ukm@ukm.uio.no
http://www.ukm.uio.no/

Universitetet i Bergen
Bergen Museum
Arkeologisk avdeling
Haakon Sheteligs plass 10
5007 Bergen
Tel: 55 58 31 41
Fax 55 58 96 56 / 55 58 91 78
E-post: bergen.museum@bm.uib.no
http://www.bm.uib.no/

Arkeologisk museum i Stavanger
Peder Klows gt. 30 A
Postboks 478
4001 Stavanger
Tel. 51 84 60 00
Fax 51 84 61 99
E-post: ams@ark.museum.no

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Vitenskapsmuseet
Institutt for arkeologi og kulturhistorie
7491 Trondheim
Tel. 73 59 21 70
Fax 73 59 22 38
E-post: arkeologi@vm.ntnu.no
http://www.ntnu.no/vmuseet/

Tromsø Museum/Universitetsmuseet
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Besøksadresse: Lars Thøringsvei 10
Tel. 77 64 50 00
Fax 77 64 55 20
E-post: adm@imv.uit.no
http://www.imv.uit.no/

Sjøfartsmuseene

Norsk Sjøfartsmuseum
Bygdøynesveien 37
0286 Oslo
Tel. 22 43 82 40
Fax 22 56 20 37
E-post: nsm.firmapost@os.telia.no
http://www.hiof.no/nsm/

Bergens Sjøfartsmuseum
Haakon Sheteligs plass 15
Postboks 2736 Møhlenpris
5836 Bergen
Tel. 55 54 96 00
Fax 55 54 96 10
E-post: bergens.sjoefartsmuseum@c2i.net

Stavanger Sjøfartsmuseum
Muségt. 16
4010 Stavanger
Tel. 51 52 60 35
Fax 51 84 27 01
E-post: firmapost@stavanger.museum.no
http://www.stavanger.museum.no

Andra museer

http://www.museumsnett.no

Top of page

 © Copyright Last updated: July 9th, 2001